• czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
poniedziałek, 08 lutego 2016
XIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
piątek, 05 lutego 2016
altW dniu 4 lutego odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice.

W czasie sesji radni podjęli następujące uchwały :
Więcej…
 
TARGI OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU GARDENIA 2016
czwartek, 04 lutego 2016
altDODR – PZD w Głogowie serdecznie zaprasza  na Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA w Poznaniu.

Wyjazd z Głogowa 27.02.2016 r. o godz. 8:00 ( róg ul. Poczdamskiej ).
Więcej…
 
UCZNIOWIE GIMNAZJUM W NIELUBI Z WIZYTĄ W CENTRUM NAUKI KEPLERA
czwartek, 04 lutego 2016
altW ostatni piątek, tj. 29 stycznia 2016r., przed wyczekiwanymi feriami zimowymi 40- osobowa grupa uczniów z klas drugich i trzecich naszego gimnazjum wybrała się na wycieczkę do Zielonej Góry. Głównym celem była wizyta w Centrum Nauki Keplera, czyli Centrum Przyrodniczym oraz w Planetarium Wenus.
 
Pierwsze kroki uczniowie skierowali do Centrum Przyrodniczego, gdzie mogli zapoznać się z zasadami działania i przebiegiem wielu zjawisk z dziedziny biologii, fizyki, elektryczności oraz zachodzącymi na Ziemi, a także w organizmie człowieka. Można było sprawdzić elastyczność kręgosłupa, przeprowadzić test słuchu oraz sprawdzić pracę serca czy własną  pamięć.
Więcej…
 
ZMIANA GODZIN PRACY W PUNKCIE - BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
czwartek, 04 lutego 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żukowice, a Starostwem Powiatowym w Głogowie od 04 stycznia jest udzielana dla mieszkańców Gminy Żukowice bezpłatna pomoc prawna.

Plakat
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 03 lutego 2016
altObwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 3.02.2016 r. znak: ROŚIII.6220.1.2016 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Żukowice 2016-2025”.
Więcej…
 
SPOTKANIE UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W NIELUBI Z KAROLEM (WYCHOWANKIEM ZAKŁADU POPRAWCZEGO W GŁOGOWIE)
środa, 03 lutego 2016
alt„Moja faza. Nie! Dla dopalaczy”.

- „wstrząsnęło to mną i wbiło mnie w krzesło”, „odważny chłopak”, „ogromne wrażenie”, „współczucie”, „ile musiał przejść, żeby zrozumieć co miał i co stracił”, „płakać mi się chciało ze wzruszenia”, „to nic fajnego znaleźć się w poprawczaku”, „nigdy w życiu po obejrzeniu tego filmu nie wezmę dopalaczy”, „ile przykrości zrobił swoim bliskim”, „nie miał kolegów tylko pseudokolegów”, „nie wyobrażam sobie, żeby się ode mnie odwrócili moi koledzy i przyjaciele” – to i wiele podobnych słów padło z ust gimnazjalistów po spotkaniu z Karolem.
Więcej…
 
SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW
poniedziałek, 01 lutego 2016

altDODR Wrocław – PZD Głogów  zapraszają dnia 04 lutego (czwartek) 2016 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Głogów, przy ulicy Słodowej 2b w Sali Narad  na szkolenie na temat: „Nowoczesne technologie produkcji roślinnej”.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 29 stycznia 2016
altObwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 28.01.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice (dz. nr 59 obręb Kłoda).
Więcej…
 
KONKURS RECYTATORSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIELUBI
czwartek, 28 stycznia 2016
altDnia 27 stycznia 2016 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas I – III. Celem konkursu było: popularyzacja literatury dziecięcej, rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności, rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej, doskonalenie wyrazistej mowy i kompetencji językowych, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości. Czternastu uczestników  zaprezentowało po dwa wybrane utwory z zakresu poezji dziecięcej. Recytację oceniało jury w składzie: Maria Chachuła (nauczyciel bibliotekarz) – przewodnicząca jury, Dorota Leszczyszak (polonistka), Joanna Augustyniak (przedstawicielka Rady Rodziców), Aleksandra Marek (przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego).
Więcej…
 
XIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 28 stycznia 2016
alt
Zawiadamiam, że w dniu 4 lutego 2016 o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad :
Więcej…
 
INFORMACJA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU
środa, 27 stycznia 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, że od dnia 28 stycznia 2016 r. na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres gospodarczy od 01.01.2015 do 31.12.2024 r., dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa będących w zarządzie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów”.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
środa, 27 stycznia 2016
altWójt Gminy Żukowice ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR 244.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zamkniętej kopercie z  dopiskiem „ Oferta na zakup samochodu strażackiego marki STAR 244” w Sekretariacie Urzędu Gminy Żukowice do dnia 12.02.2016 r. godz. 10.00
Więcej…
 
BAL KARNAWAŁOWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIELUBI
środa, 27 stycznia 2016
altW środę 20 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej w Nielubi bawili się na balu karnawałowym. Jako pierwsze w wir zabawy dały się porwać młodsze dzieci z klas 0- III. I tak zawirowały w tańcu piękne księżniczki, wróżki, biedronki, wiedźmy, pośród kowbojów, kotów i superbohaterów.

Oprócz tańców uczestnicy balu brali udział w konkursach i zabawach, by na koniec rozwiązać niezwykle trudny „Quiz karnawałowy”. Wszyscy uczniowie poradzili sobie nadzwyczaj dobrze z tym wyzwaniem, zdobywając maksymalną liczbę punktów.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ
poniedziałek, 25 stycznia 2016
altObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2016 r., znak: WOOŚ.4210.52.2013.AMK.24 zawiadamiające o niemożności wydania w wyznaczonym wcześniej terminie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Żukowice, składający się z 12 elektrowni wiatrowych o mocy pojedynczej elektrowni do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną”.
Więcej…
 
KONSULTACJE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
czwartek, 21 stycznia 2016
Waltójt Gminy Żukowice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Żukowice w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2016 r."
 
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 22 stycznia do 11 lutego 2016 roku.
Więcej…
 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
środa, 20 stycznia 2016
altWójt Gminy Żukowice ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Żukowice”.
Więcej…
 
PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY ALKOHOLU ZA ROK 2015
środa, 20 stycznia 2016
altOświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2015 zgodnie z art. 11 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi składamy do 31 stycznia 2016r. w Urzędzie Gminy Żukowice pokój nr 7. Należy pamiętać, że wartość sprzedaży zgodnie z art. 21 pkt. 8 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do 31.01.2016r. spowoduje wygaśnięcie zezwolenia.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 19 stycznia 2016
altSzanowni Mieszkańcy Gminy Żukowice,
 
Przedstawiamy Państwu
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żukowice 2016-2025.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i informujemy, że istnieje możliwość wnoszenia do niego uwag.

Uwagi prosimy kierować na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie do Urzędu Gminy Żukowice, pok. Nr 11A do dnia 31.01.2016 r.
 
Strategia Rozwoju Gminy Żukowice 2016-2025 -do pobrania
Więcej…
 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
wtorek, 19 stycznia 2016
altOddział Terenowy Agencja Rynku Rolnego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Więcej…
 
APEL DO MIESZKAŃCÓW
piątek, 15 stycznia 2016
alt
APEL DO MIESZKAŃCÓW

 
W ZWIĄZKU Z OTRZYMANYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI POJAWIENIA SIĘ NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE OSÓB PODEJRZANIE ZACHOWUJĄCYCH SIĘ ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI JAK RÓWNIEŻ O NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE SWOJEGO MIENIA PRZED KRADZIEŻAMI I WŁAMANIAMI.

                           DZIELNICOWY                                               WÓJT GMINY ŻUKOWICE
                                                                                                                 \-\
                   asp. Dariusz Kuliczkowski                                           Krzysztof Wołoszyn
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 110
Top! Do góry