• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
Start
sobota, 25 kwietnia 2015
INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU WYBORCÓW
wtorek, 21 kwietnia 2015
INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
dotycząca spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 Wójt Gminy Żukowice podaje  do publicznej wiadomości,  że spis wyborców  jest  udostępniany do wglądu  na pisemny wniosek  wyborcy w terminie :
od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 4 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Żukowice w pokoju Nr 7 ( parter ) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałku do piątku od  godz. 7.30 do godz. 15.30

Pliki do pobrania:
wniosek o udostępnienie
 
ANKIETY - OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
piątek, 17 kwietnia 2015
Wójt Gminy Żukowice, w związku z przystąpieniem do opracowania dokumentu pn.:
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żukowice”, zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Żukowice o współpracę i wypełnienie ankiety.

ANKIETA dla Mieszkańca - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice

ANKIETA dla Przedsiębiorcy - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
czwartek, 16 kwietnia 2015
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W GIMNAZJUM W NIELUBI

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Żukowice Żukowice 148 (sekretariat) 67-231 Żukowice.

szczegóły ogłoszenia na stronie BIP
 
VI SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 16 kwietnia 2015
W dniu 14 kwietnia 2015 odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice na której podjęte zostały następujące uchwały :
1.    Uchwałę Nr VI/36/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.
2.    Uchwalę Nr VI/37/2015  w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego  przedszkola i oddziałów przedszkolnych  w szkołach  podstawowych  na terenie gminy Żukowice.
3.    Uchwałę  Nr VI/38/2015  w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żukowice.
4.    Uchwałę Nr VI/39/2015  w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
Więcej…
 
UCZENNICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM W GRONIE LAUREATÓW OLIMPIADY WIEDZY O KGHM-IE.
czwartek, 16 kwietnia 2015
Maja Wajs, uczennica klasy piątej Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim, znalazła się w gronie laureatów Olimpiady wiedzy o KGHM-ie. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół Jana Wyżykowskiego. Najlepsi uczestnicy olimpiady oprócz nagród i dyplomów otrzymali zaproszenie do Warszawy. Do stolicy uczniowie polecieli samolotem z Wrocławia. Odwiedzili Sejm, Senat, Pałac Prezydencki, spacerowali po Starym Mieście. Zobaczyli Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Zamek Królewski. To była niezapomniana wyprawa, która na długo pozostanie w pamięci uczniów. Wycieczka odbyła się dzięki inicjatywie Pani Poseł Ewy Drozd oraz sponsoringowi KGHM.

galeria zdjęć
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 15 kwietnia 2015
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000905_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie".

treść obwieszczenia
 
ZBIÓRKA RZECZY WIELKOGABARYTOWYCH
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Wójt Gminy Żukowice informuje, iż w najbliższym tygodniu nastąpi zbiórka rzeczy wielkogabarytowych tj. odpady o dużych i nietypowych rozmiarach takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, materace, wózki dziecięce, rowery. Zbiórka odbędzie się:

1. W dniu 23 kwietnia 2015 roku  z miejscowości: Słone, Kamiona, Żukowice, Nielubia, Bukwica, Dankowice, Zabłocie, Glinica, Kłoda, Słoćwina

2. W dniu 24 kwietnia 2015 roku z miejscowości: Zameczno, Domaniowice, Szczepów, Kromolin, Góra Św. Anny, Mierzów, Wiekowice, Dobrzejowice, Czerna, Brzeg Głogowski
Więcej…
 
UWAGA PRODUCENCI ROLNI - ZMIANA STAWEK DOPŁAT !!!
czwartek, 09 kwietnia 2015
Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego
Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485).

W związku z powyższym, od dnia 22.04.2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:
- 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
- 130 zł – rośliny strączkowe,
- 400 zł – ziemniaki.

Decyzje wydane od dnia 22.04.2015 r. będą przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie ww. nowych, niższych stawek. Data wpływu wniosku nie ma w tym przypadku zastosowania, z zastrzeżeniem zachowania terminu art. 35 kpa.
 
SZKOLENIE - MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM KRAJOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORAZ DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH NA LATA 2014 - 2020
czwartek, 09 kwietnia 2015
Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Gospodarki zapraszają głogowskich przedsiębiorców na szkolenie:
Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020

Szkolenie odbędzie się 17 kwietnia 2015 roku w Sali Rajców głogowskiego Ratusza. Początek o godz. 12.30. Szkolenie potrwa do około 15.15.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
środa, 08 kwietnia 2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 31 marca 2015 r. o zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Gaworzyce, składającego się z 13 (w wyniku ograniczenia ilości z wnioskowanych 17) elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Gaworzyce, Grabik, Kłobuczyn, Koźlice".


treść obwieszczenia
 
VI SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
środa, 08 kwietnia 2015

Zawiadamiamy, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
POZYSKANO ŚRODKI FINANSOWE - NIEBAWEM RUSZY ODBUDOWA DROGI W M. SŁONE
środa, 08 kwietnia 2015
Gmina Żukowice pozyskała środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Słone droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Na mocy uchwały przyjętej przez sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznano Gminie Żukowice pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Kwota dotacji to 65 000 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi o długości 652 mb. Powierzchnia remontowanego odcinka drogi to ponad 2520 m². Prace rozpoczną się w połowie maja i potrwają do końca czerwca br.

W chwili obecnej trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania.
 
Galeria zdjęć
 
 
POMÓŻMY WYBUDOWAĆ PLAC ZABAW W NASZEJ GMINIE
poniedziałek, 06 kwietnia 2015
altGmina Żukowice przystąpiła do konkursu "Podwórko NIVEA", w którym można wygrać wyjatkowe rodzinne miejsce zabaw. Place zostaną wybudowane w lokalizacjach, które otrzymają największą ilość głosów na  http://www.nivea.pl/podworko. Jako lokalizację wskazany został teren przy nowym osiedlu domków w Nielubi. To czy podówrko Nivea powstanie własnie w Nielubi zależy tylko od Nas, a dokładniej rzecz ujmując od głosowana internetowego. Im więcej głosów oddane zostanie na lokalizację w Nielubi tym większa szansa na znalezienia się w gronie 40 miejsc, w którym firma Nivea wybuduje nowoczesne place zabaw dla dzieci.

głosuj tutaj

Nasza propozycja lokalizacji to teren przy nowym osiedlu domków w miejscowości Nielubia

Głosować można  od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się na swoje konto, będzie można oddać codziennie jeden głos na wybrany plac zabaw, zgłoszony przez Naszą Gminę.  TO CZY PLAC ZABAW POWSTANIE ZALEŻY TYLKO OD NAS – DLATEGO – ODDAJ GŁOS CODZIENNIE - powiedz o tym znajomym.
 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
sobota, 04 kwietnia 2015
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
piątek, 03 kwietnia 2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:
Rodzaj zamówienia: Modernizacja instalacji hydrantowej.
Zamawiający: GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w NIELUBI, NIELUBIA 80, 67-231 ŻUKOWICE

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej; pocztą na adres Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi, Nielubia 80, 67-231 Żukowice lub faxem na nr: 76 838 40 64  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2015r.

Szczegóły na stronie BIP
 
WIELKANOC W BIBLIOTEKACH
piątek, 03 kwietnia 2015
Z okazji zbliżającej się Wielkanocy, biblioteka główna oraz filie przygotowały dla dzieci lekcje biblioteczne nawiązujące do obyczajów i tradycji wielkanocnych.

W ubiegłą środę w Bibliotece Publicznej w Nielubi gościli uczniowie klas „O” ze Szkoły Podstawowej w Nielubi. Tego dnia odbyły się zajęcia biblioteczne z okazji zbliżającej się Wielkanocy. Dzieciom zostały przybliżone tradycje i zwyczaje wielkanocne połączone z grami i zabawami świątecznymi. Największą radość jednak sprawiło dzieciom wykonanie wielkanocnej kurki lub też króliczka przy pomocy plastikowej łyżki.

Natomiast wczoraj, 2 kwietnia w bibliotece w Brzegu Głogowskim dzieci przygotowywały wielkanocnego zajączka przy użyciu talerzyków papierowych oraz wielkanocną, papierową pisankę.

Galeria zdjęć
 
START II EDYCJI PROGRAMU MULTISPORT - WOJ DOLNOŚLĄSKIE
piątek, 03 kwietnia 2015
Sukces programu „MultiSport” pokazuje, że zróżnicowane zajęcia w ciekawej formie przekonają do aktywności fizycznej nawet najbardziej opornych. Póki jest zapał – warto to wykorzystać!

Na Dolnym Śląsku II edycję programu realizujemy w 82 gminach i w sumie weźmie w niej udział ok. 2000 dzieci. Warto dodać, że w naszym województwie w tym roku powstało aż 45 nowych grup. W realizację projektu MultiSport zostało zaangażowanych 105 trenerów, którzy prowadzą zajęcia w 100 grupach na terenie województwa. Jest to tylko odsetek ze zgłoszeń, które do nas spłynęły, chętnych do udziału w II edycji programu było aż 241 grup z 84 gmin! Dużo więcej niż w roku ubiegłym. Uczniowie sześciu szkół z gmin: Legnica, Twardogóra, Strzegom i Męcinka biorą dodatkowo udział w badaniach wad postawy. Badania zostaną powtórzone w tej edycji, a ich wyniki posłużą celom profilaktycznym. 

Więcej…
 
PODSUMOWANIE WARSZTATÓW WIELKANOCNYCH DLA DZIECI W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NIELUBI I FILII W KROMOLINIE
piątek, 03 kwietnia 2015
Prawdziwe cuda wyszły spod rąk dzieci uczestniczących w warsztatach wielkanocnych, które odbyły się 25.03.2015 i 30.03.2015 w bibliotece w Kromolinie oraz 31.03.2015 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi.

Dzieci biorące udział w warsztatach były podzielone na dwie grupy wiekowe: młodsza 5-7 lat, starsza 8-15 lat.

Blisko 50 dzieci udowodniło, że ozdoby świąteczne najlepiej robić samodzielnie, bo podobnych w żadnym sklepie kupić nie można. Nie chodzi tu tylko o oryginalność, ale także jakość wykonania.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
środa, 01 kwietnia 2015
Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn.:MODERNIZACJA TERENOWEGO ZBIORNIKA WODY W SZCZEPOWIE

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żukowice Żukowice 148 (sekretariat) 67-231 Żukowice.

Szczegóły ogłoszenia na stronie BIP
 
TRADYCJE WIELKANOCNE GMINY ŻUKOWICE
piątek, 27 marca 2015
Tradycją już stało się uczestnictwo Gminy Żukowice w prezentacjach Tradycji Wielkanocnych, które odbyły się 26 marca 2015 roku w Technikum nr 6 w Głogowie.

Impreza ta od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem, pokazującym tym samym obyczaje oraz tradycje wielkanocne. Także w tym roku nie zabrakło chętnych do podziwiania wielkanocnych stoisk, a także do skosztowania świątecznych przekąsek przygotowanych przez gospodynie z powiatu głogowskiego.

Również Panie z Koła Aktywnych Kobiet z Nielubi zachęcały do odwiedzenia swojego stoiska i posmakowania swoich wypieków. Na stoisku reprezentującym Gminę Żukowice goście mogli skosztować m.in. mazurka, potraw mięsnych, dań z jajek, a także podziwiać własnoręcznie wykonane dekoracje kojarzone właśnie ze Świętami Wielkanocnymi.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 90
Top! Do góry