• czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
Start
środa, 18 stycznia 2017
GALA MIEDZIANEJ SZKOŁY MATEMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
wtorek, 17 stycznia 2017
altDnia 14 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi odbyła się uroczysta Gala Miedzianej Szkoły Matematycznej, której organizatorem była Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studenci z kół naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Tego dnia nasza szkoła zamieniła się w centrum nauki matematycznej. Na organizowany konkurs matematyczny wraz z opiekunami przyjechali uczniowie z osiemnastu szkół z trzech powiatów: lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w prowadzonej w trakcie trwania projektu Lidze Zadaniowej.

Po oficjalnym powitaniu uczestników konkursu przez koordynatora projektu z ramienia Fundacji Panią Justynę Golonkę, Wójta Gminy Żukowice Pana Krzysztofa Wołoszyna oraz dyrektora szkoły Panią Ewę Chlebicką, przedstawiono regulamin działań, a zaraz potem rozpoczęły się zmagania konkursowe. Uczestnicy zostali zaproszeni na ,,Jarmark Matematyczny”.
Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE DOT. PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W NIELUBI
wtorek, 17 stycznia 2017
altFundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich oraz Wójt Gminy Żukowice, serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjno-organizacyjne w związku z otwarciem  nowego Punktu Przedzkonego w Nielubi, w ramach projektu „Rozwój i upowszechnianie eduacji przedszkolnej w Gminie Żukowice". 

Spotkanie odbędzie się

19 stycznia 2017r. o godz. 15:30

w Świetlicy  Wiejskiej w Nielubi.

                                                                    
                                                Serdecznie zapraszamy.
 
WIECZÓR KOLĘD W BRZEGU GŁOGOWSKIM
wtorek, 17 stycznia 2017
altW dniu 14 stycznia 2017 r. w sali wiejskiej w Brzegu Głogowskim przy współpracy Szkoły Podstawowej i sołectwa zorganizowano „Wieczór kolęd”. 

W tym niecodziennym spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Żukowice Pan Krzysztof Wołoszyn, Ksiądz Kanonik Edward Białas, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Katarzyna Kraus, Sołtys Brzegu Gł. Pan Julian Kobiałko, uczniowie z nauczycielami oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości.
Więcej…
 
UWAGA !!! - PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU!!!
piątek, 13 stycznia 2017
altWójt Gminy Żukowice informuje, że przedłuża się nabór wniosków na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” do dnia 20 stycznia 2017 r.

Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148, w pokoju  13 na I piętrze, telefon 76 831 42 41 wew. 40, w godzinach pracy Urzędu. Wraz z wnioskiem należy złożyć:

- Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
- Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
- Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
- Oświadczenie o rodzaju budynku.

Więcej…
 
PRZYPOMINAMY PRZEDSIĘBIORCOM O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2016
piątek, 13 stycznia 2017
altOświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2016 zgodnie z art. 11 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi składamy do 31 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Żukowice pokój nr 7.
Więcej…
 
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY URZĘDU GMINY ŻUKOWICE
piątek, 13 stycznia 2017
alt
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2017 r.
zostają zmienione
godziny pracy Urzędu Gminy Żukowice.

Godziny obsługi Interesantów:

 Poniedziałek - środa – 7:30 do 15:30
                      czwartek
– 7.30 do 16.30
                           piątek – 7:30 do 14:30

                             Zapraszamy w w/w godzinach.

 
DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIELUBI W TEATRZE LUBUSKIM
czwartek, 12 stycznia 2017
altDnia 11 stycznia 2017 r. uczniowie klas młodszych ( I i III) tradycyjnie odwiedzili Teatr Lubuski. Tym razem przedstawienie o charakterze musicalu, z zimowej, mroźnej scenerii, przeniosło nas w czas wiosny i świat rozśpiewanych ptaków. Razem z bohaterami spektaklu, śledziliśmy poczynania empatycznego Tymoteusza, jego odpowiedzialność i troskę o istotę mniejszą od siebie.
Więcej…
 
INFORMACJA O AWARI
czwartek, 12 stycznia 2017
altUrząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu  12.01.2017r. (czwartek)

nastąpiła przerwa w dostawie wody  w miejscowości:

SZCZEPÓW, MIERZÓW, KROMOLIN, WIEKOWICE, STACJA CZERNA PKP
Więcej…
 
UWAGA !!! HODOWCY DROBIU i INNYCH PTAKÓW
środa, 11 stycznia 2017
altPowiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wprowadzony został prawny obowiązek zgłaszania przez posiadaczy drobiu i innych ptaków miejsc, w których są one utrzymywane.

Zgłoszenia należy dokonywać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie:
Więcej…
 
INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 11 stycznia 2017
altMarszałek Województwa Dolnośląskiego pismem znak: DOW-S-IV.7222.55.2016.MO, L.dz.2554/12/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. informuje, o wszczęciu postępowania na wniosek KGHM Polska Miedź S.A. 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 83/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r., znak:
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ
środa, 11 stycznia 2017
altRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu obwieszczeniem znak: WOOŚ.4210.14.2016.KC.8 z dnia 3 stycznia 2017 r. zawiadamia, iż decyzją z dnia 3 stycznia 2017 r., znak: WOOŚ.4210.14.2016.KC.7 odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wiaduktu nad linia kolejową w Żukowicach w ciągu drogi powiatowej 1020D, km 3 + 780”.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 04 stycznia 2017
altObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla budowy podziemnych linii kablowych wysokiego napięcia wraz z liniami telesterowniczymi na dz. nr 61, AM-1, obręb Zabłocie, gmina Żukowice, w granicach terenów zamkniętych.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 04 stycznia 2017
altObwieszczenie Wójta Gminy Żukowice o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
wtorek, 03 stycznia 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 03.01.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne : 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 03.01.2017 do godz. 18:00 dnia 04.01.2017
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %.
Więcej…
 
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU!!!
wtorek, 03 stycznia 2017
altWójt Gminy Żukowice informuje, że podobnie jak w latach poprzednich, istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który ogłosił konkursowy nabór wniosków na rok 2017 w ramach programu: Program priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.
Więcej…
 
XXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 02 stycznia 2017
alt
W dniu 30 grudnia odbyła się XXVI zwyczajna sesja rady Gminy Żukowice. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
Więcej…
 
NOWE DROGI W DOBRZEJOWICACH
piątek, 30 grudnia 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, iż Gmina Żukowice zakończyła prace inwestycyjne na zadaniu pn.: „Odbudowa dróg w miejscowości Dobrzejowice". Gmina Żukowice pozyskała na to zadanie środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości ponad 760.000,00 zł. Cała wartość zadania szacowana została na kwotę ponad 1.000.000,00 zł. Przedmiotem zadania była przebudowa dwóch dróg w m. Dobrzejowice o łącznej długości blisko 900 m i szerokości 5m, z lokalnymi przewężeniami do 3,5m.

W ramach zadania  wykonana została droga gminna (przy świetlicy wiejskiej) w nowej nawierzchni asfaltowej wraz krawężnikami, poboczem, zjazdami oraz modernizacją kanalizacji deszczowej. Droga dziś jest odwadniana powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe do istniejącego cieku wodnego. Dodatkowo wykonany został na tym odcinku przy świetlicy chodnik wraz ze zjazdami, wykonano także remont mostka o konstrukcji z cegły.

Ponadto na drugim remontowanym odcinku wykonano budowę drogi gminnej z kostki betonowej (droga za kościołem i remizą) wraz z krawężnikami, korytkiem ściekowym oraz kanalizacją deszczową (wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody opadowe do gruntu wraz ze studzienkami deszczowymi).

W ramach tej inwestycji na obu remontowanych odcinkach wykonano wymianę wszystkich starych stalowych jeszcze przyłączy wodociągowych, tak aby w przyszłości zapobiec ewentualnym awariom.

Dodatkowo Gmina podpisała porozumienie z Zarządem Powiatu i pozyskała dodatkowe prawie 40.000 zł na przebudowę dwóch skrzyżowań
w granicach obu remontowanych dróg z drogą powiatową. Teraz przebudowane skrzyżowania stanowią kompleksowe rozwiązanie. 
Więcej…
 
INFORMACJA
piątek, 30 grudnia 2016
Informujaltemy, że dnia 30 grudnia

Urząd Gminy Żukowice

bedzie czynny do godz. 14:00
 
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
środa, 28 grudnia 2016
altObwieszczeniem z dnia 13 grudnia 2016 r. Minister Środowiska zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zmiany koncesji nr 25/2013/p udzielonej przez Ministra Środowiska w dniu 7 listopada 2013 r, na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi na obszarze „Głogów” położonym na terenie miasta Głogów oraz gmin: Głogów, Jerzmanowa i Żukowice, powiat głogowski, woj. dolnośląskie,
Więcej…
 
INFORMACJA NT. ZAGROŻENIA PTASIĄ GRYPĄ
środa, 28 grudnia 2016
altPowiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie, w związku z nadal istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terytorium RP, której potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki wędrowne, podaje informację dot. zaleceń dla hodowców drobiu.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 135
Top! Do góry