• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
Start
środa, 20 listopada 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
UWAGA !!! SKRÓCONY CZAS PRACY URZĘDU
środa, 24 lipca 2019
UWAGA !!!
 
Informujemy, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi Urząd Gminy Żukowice będzie czynny w godzinach:
 
25.07.br (czwartek) - 6:30-15:00
                              26.07.br (piatek) -  6:30-13:00                              

                          Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 22 lipca 2019
Obwieszczenie z dnia 19 lipca 2019 r, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34, obręb Kromolin, gmina Żukowice.

Więcej…
 
WAKACJE Z RODZINĄ W M. KAMIONA
poniedziałek, 22 lipca 2019
28 lipca 2019 roku o godzinie 16:00
w miejscowości Kamiona odbędzie się
piknik rodzinny pod patronatem Wójta Gminy Żukowice

pn. “Wakacje z rodziną”.

W programie zaplanowano gry i zabawy z udziałem animatorów, konkursy z nagrodami,  oraz poczęstunek.
 
Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne wakacyjne spotkanie, które odbędzie się:
04.08.2019 r. o godz. 16:00 w Zabłociu

Serdecznie zapraszamy !!!
 
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
piątek, 19 lipca 2019
Zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1148) pracodawcom, którzy zawarli z  młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt.1.
Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZACA ŚWIATŁOWODÓW NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 18 lipca 2019
Gmina Żukowice informuje, iż projekt poszerzenia obszaru inwestycji dla Gminy Żukowice w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, I oś POPC „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” został zakończony.
Więcej…
 
INWESTYCJA NA STACJI UZDATNIANIA WODY W KROMOLINIE
czwartek, 18 lipca 2019
Na Stacji Uzdatniania Wody w Kromolinie zakończono inwestycje montażu lampy ultrafioletowej do dezynfekcji wody.

Działanie lampy UV powoduje natychmiastowe unicestwienie do 99,98 proc. żyjących w wodzie wirusów oraz bakterii. Naświetlanie wody światłem ultrafioletowym jest efektywną i coraz bardziej popularną metodą dezynfekcji, która nie wprowadza do wody żadnych środków chemicznych. Technologia ta oparta jest na procesie czysto fizycznym, który nie zmienia smaku i zapachu wody. Stosując właściwie dobrany czas oraz natężenie promieniowania ultrafioletowego, można całkowicie zniszczyć chorobotwórcze drobnoustroje, poprzez destrukcję ich DNA.
Więcej…
 
UWAGA !!! UTRUDNIENIA W ZWIĄZKU Z ODBUDOWĄ DROGI W M. NIELUBIA
czwartek, 18 lipca 2019
Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że od dnia 22.07.2019 r.  rozpoczną się  prace  związane z odbudową drogi nr 100046D w Nielubia
– „droga przy Chacie Polskiej”.

Planowany termin zakończenia prac: wrzesień 2019 r.

W związku z powyższym  na czas przebudowy  będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym.
 
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA NA GÓRZE ŚW. ANNY
środa, 17 lipca 2019
 
UWAGA ROLNICY - DOTACJA NA WAPNOWANIE GLEB
środa, 17 lipca 2019
Informujemy, że można składać wnioski o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb.

Do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.
Więcej…
 
WYBORY DO IZB ROLNYCH - OBWIESZCZENIE O OBSADZENIU MANDATÓW
środa, 17 lipca 2019
Na podstawie uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. § 14 pkt 3 oraz uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej nr 19 w Żukowicach Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 19 o obsadzeniu mandatów na członków Powiatowej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym  nr 19 w Żukowicach bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 r.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SZACOWANIA SZKÓD W UPRAWACH SPOWODOWANYCH SUSZĄ
wtorek, 16 lipca 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, że w szóstym okresie raportowania w „monitoringu suszy” prowadzonym przez IUNG w Puławach niekorzystne zjawisko „suszy” pojawiło się w uprawach: zboża ozime, zboża jare, kukurydza, rzepak i rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy i drzewa owocowe, truskawki i rośliny strączkowe.

Rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach w Urzędzie Gminy Żukowice, pok. nr 13

Szacowanie szkód będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o lustracje w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody. Komisja nie szacuje upraw skoszonych.
Więcej…
 
ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ APLIKACJI POWIADAMIANIA I OSTRZEGANIA "BLISKO"
wtorek, 16 lipca 2019
alt

Wójt Gminy Żukowice zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania „BLISKO”. Za pomocą aplikacji chętni mieszkańcy otrzymują informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i najważniejszych spraw z życia gminy. Nadawcą informacji ukazujących się w aplikacji jest Urząd Gminy Żukowice. Aplikacja jest całkowicie bezpłatna i prosta w obsłudze, nie pobiera danych od użytkowników.
Więcej…
 
NOWA DROGA W MIEJSCOWOŚCI SŁONE
wtorek, 16 lipca 2019
Miło nam poinformować, że dobiegły końca prace związane z przebudową kolejnej w tym roku drogi na terenie Gminy Żukowice – tym razem przebudowano drogę w m. Słone.

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego o długości 200 metrów i szerokości 4,2 m. W ramach zadania wykonano dodatkowe obustronne pobocza utwardzone przepuszczalne, krawężniki na wysokości istniejących zabudowań oraz oczyszczenie przydrożnego rowu. Odwodnienie przedmiotowej drogi będzie odbywało się powierzchniowo przez spadki podłużne i poprzeczne na przyległe tereny zielone.
Więcej…
 
TRWA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "MOJE MIEJSCE NA ZIEMI"
poniedziałek, 15 lipca 2019
Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” rozpoczęła nabór wniosków do drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych - „Moje Miejsce na Ziemi”. O wsparcie wnioskować mogą organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury.

Nabór w konkursie trwa do 9 września br.

Granty w wysokości 4000 zł, 7500 zł, 10000 zł i 15000 zł Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” przyzna na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, promocją zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniem wykluczeniu, bezpieczeństwem, edukacją, zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz kulturą i sztuką.
Więcej…
 
WAŻNE !!! INFORMACJA GOPS ŻUKOWICE - DOTYCZĄCA WYPŁAT GOTÓWKOWYCH
poniedziałek, 15 lipca 2019
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach informuje, iż wypłaty gotówkowe (świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, 500+, zasiłków z pomocy społecznej) od miesiąca lipca 2019 r. do odwołania będą realizowane w placówce Banku Spółdzielczego Legnica filia Gaworzyce, adres: ul. Bankowa  189B, 67-230 Gaworzyce  Tel. 76/831-62-12 lub 76/852-22-17

Podajemy godziny otwarcia banku: poniedziałek 8.00-15.00, wtorek 9.00-16.00, środa 8.00-15.00, czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-15.00.
Więcej…
 
UWAGA !!! ZAMKNIĘTA DROGA KRAJOWA NR 12 NA ODCINKU GŁOGÓW - NIELUBIA.
poniedziałek, 15 lipca 2019
W sobotę 13 lipca 2019 r., została zamknięta droga krajowa nr 12 na odcinku pomiędzy Głogowem, a Nielubią.

Głogowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego ma dwa miesiące na wykonanie lewoskrętu wraz z całą infrastrukturą oraz budowę chodnika w Dankowicach.

Zamknięte zostało nie tylko skrzyżowanie z drogą powiatową, ale nie ma również możliwości wjechania na drogi gruntowe.

Trasa objazdu przebiega ul. Piłsudskiego w Głogowie i dalej drogą wojewódzką nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do węzła Głogów-Południe.
Więcej…
 
PIKNIK RODZINNY W M. KŁODA
poniedziałek, 15 lipca 2019
W niedzielę 14 lipca 2019 r. w miejscowości Kłoda odbyła się impreza z cyklu "WAKACJE Z RODZINĄ" organizowana pod patronatem Wójta Gminy Żukowice.

Nieprzyjemna deszczowa aura nie przestraszyła uczestników imprezy „WAKACJE Z RODZINĄ" w m. Kłoda. Pokaz baniek mydlanych, który z uwagi na panujące warunki atmosferyczne  odbył się w świetlicy wiejskiej,  wywołał ogromny uśmiech zarówno na twarzach dzieci jak i ich opiekunów. Na szczęście pod koniec przedstawienia zza chmur wyjrzało słońce i pochmurna aura ustąpiła miejsca pięknej słonecznej pogodzie, która pozwoliła kontynuować imprezę na świeżym powietrzu.
Więcej…
 
DROGOWA OFENSYWA W GMINIE CDN.
piątek, 12 lipca 2019
Rusza kolejny remont drogi gminnej w m. Bukwica - dz. nr 131/3 obręb Bukwica.

Właśnie Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział we Wrocławiu na przejęcie drogi na rzecz Gminy. Obok przekazania działki drogowej Gmina otrzyma wsparcie finansowe na przebudowę przejmowanej drogi w wysokości 80% wartości zadania.

Gmina już rozstrzygnęła postępowanie przetargowe i podpisała umowę na wykonanie drogi na kwotę ponad 190.000,00 zł.

Inwestycja zakłada remont istniejącej nawierzchni drogi z nawierzchni częściowo z kostki betonowej oraz  nawierzchni żużlowo-szutrowej o łącznej długości 200,00 m na  nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy destruktem asfaltowym. Projektowana droga będzie posiadała szerokość 4,2 m.
Więcej…
 
DOTACJA NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE ŻUKOWICE
środa, 10 lipca 2019
Trwa kolejny rok udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żukowice na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowice.

Zasady przyznawania dotacji:
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
3) osoby prawne,
4) przedsiębiorcy

2. Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji na nieruchomościach zabudowanych lub dla których zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę, a które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE NA DRODZE W BUKWICY
środa, 10 lipca 2019
Trwają intensywne prace budowlane na drodze w m. Bukwica. Choć droga w m. Bukwica jest jeszcze placem budowy -  już niebawem  mieszkańcy Bukwicy będą mogli z niej w pełni korzystać.

Przebudowywana obecnie droga na odcinku 400 m o nowej nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem to zadanie na które mieszkańcy tej części m. Bukwica czekali wiele lat.

Droga wpłynie nie tylko na poprawę wizerunku naszej Gminy, ale i na komfort życia jej mieszkańców.  Budowa tej drogi przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, a dzięki wykonaniu odwodnienia drogi dotąd zalewanej przez spływające z pól wody opadowe pozwoli na komfortowe korzystanie z tego odcinka.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 197
Top! Do góry