• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
Start
środa, 20 listopada 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA ODPADY
środa, 10 lipca 2019
Uprzejmie informujemy, iż 15 lipca 2019 roku upływa termin zapłaty należności za odpady za miesiąc czerwiec 2019 r.

Prosimy o uregulowanie należności.
 
WAKACJE Z RODZINĄ W M. KŁODA
wtorek, 09 lipca 2019
14 lipca 2019 roku o godzinie 16:00
w miejscowości Kłoda odbędzie się
piknik rodzinny pod patronatem Wójta Gminy Żukowice

pn. “Wakacje z rodziną”.

W programie zaplanowano gry i zabawy z udziałem animatorów, konkursy z nagrodami,  oraz poczęstunek.
 
Jednocześnie już dziś zapraszamy na wakacyjne spotkania, które odbędą się kolejno:
28.07.2019 r. o godz. 16:00 - Kamiona
04.08.2019 r. o godz. 16:00 - Zabłocie

Serdecznie zapraszamy !!!
 
APEL DO ROLNIKÓW O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ŻNIW
wtorek, 09 lipca 2019
Lato to okres nasilonych prac dla rolników i ich rodzin. Żniwa, sianokosy, zbiory owoców sprzyjają wypadkom.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Aleksandra Hadzik, apeluje do rolników o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, w nadchodzącym okresie żniw. W czasie pracy z maszynami, zwłaszcza kombajnami, belarkami, czy przyczepami rolniczymi, należy zachować szczególną ostrożność. Niezwykle istotne jest to, aby zwracać uwagę na ich stan techniczny.
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ CHODNIKA W M. KAMIONA
poniedziałek, 08 lipca 2019
Gmina Żukowice dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie blisko 100.000,00 zł realizuje inwestycję polegająca na budowie chodnika w m. Kamiona w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Kamiona dz. nr 147, 120/9, gmina Żukowice”. 

Budowany chodnik będzie posiadał długość 418 mb. Prace są już bardzo zaawansowane, a postępy prac można zobaczyć w GALERII ZDJĘĆ.

Już niebawem poprawie ulegnie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego w m. Kamiona.
 
RUSZA BUDOWA FARMY WIATROWEJ W GMINIE ŻUKOWICE
piątek, 05 lipca 2019

Innogy Renewables Polska, wybuduje elektrownię wiatrową o mocy 33 MW w Naszej Gminie. Właśnie rozpoczęły się pierwsze prace, których finalne zakończenie planowane jest na czerwiec 2020 roku. Park wiatrowy Żukowice wyposażony będzie w 11 turbin wiatrowych firmy Nordex, które ustawione zostaną w okolicach miejscowości Kłoda, Glinica i Zabłocie. Całkowity budżet wspomnianej wcześniej inwestycji wynosi blisko 200 mln zł. Farma otrzymała wsparcie w drodze aukcji, przeprowadzonej w listopadzie 2018 roku przez Urząd Regulacji Energetyki. Inwestycja Grupy Nordex oraz innogy bazuje na wieloletnim doświadczeniu i strategicznym partnerstwie, obie firmy wspólnie realizują projekty lądowe zarówno na terenie Europy, jak i Stanów Zjednoczonych. Grupa innogy eksploatuje w Polsce 8 parków wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej ponad 240 MW.

Więcej…
 
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O PROCESIE REKRUTACJI
piątek, 05 lipca 2019
KGHM Polska Miedź S.A to jeden z największych pracodawców w Polsce, który daje możliwość rozwoju wielu osobom z naszego regionu.

W dniu 28.06.2019 r. mieszkańcy gminy Żukowice mieli okazję spotkać się z przedstawicielami miedziowej spółki i uczestnictwa w spotkaniu dotyczącym procesu rekrutacji do KGHM Polska Miedź S.A.

W czasie jego trwania dowiedzieli się o ofertach pracy w spółce oraz o przebiegu rekrutacji.
Więcej…
 
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2019 ROKU!!!
czwartek, 04 lipca 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, że istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2019.

Dofinansowanie będzie mogło dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

UWAGA!! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty wykonania nowego pokrycia dachowego.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice planuje się zrealizować w 2019 roku, a warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 r.
Więcej…
 
OD 1 LIPCA 2019 NOWE FORMULARZE DEKLARACJI PODATKOWYCH
środa, 03 lipca 2019
Z dniem 1 lipca 2019 r. wchodzą w życie przepisy trzech rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1104);, z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1105); z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1126).

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych dotyczą zdarzeń prawnych (nabycia/zbycia nieruchomości), które wystąpią od 1 lipca 2019 r. W przypadkach zdarzeń prawnych, które miały miejsce do 30 czerwca 2019 r. włącznie zastosowanie znajdą dotychczasowe wzory formularzy.
Więcej…
 
ZAMKNIĘCIE DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BRZEG GŁOGOWSKI
wtorek, 02 lipca 2019
W związku z informacją uzyskaną od PKP dotyczącą inwestycji pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg Głogowski” tj. droga przy młynie w m. Brzeg Głogowski, zawiadamiamy iż zostanie ona zamknięta do 15.07.2019 r.

                                                Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
wtorek, 02 lipca 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, że w związku z pojawieniem się w piątym okresie raportowania w „monitoringu suszy” prowadzonym przez IUNG w Puławach niekorzystnego zjawiska na terenie Gminy Żukowice „suszy” w uprawach: zboża ozime, zboża jare, kukurydza, rzepak i rzepik,  tytoń, warzywa gruntowe, krzewy i drzewa owocowe, truskawki i rośliny strączkowe.

Rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach w Urzędzie Gminy Żukowice, pok. nr 13.

Szacowanie szkód będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o lustracje w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody. Komisja nie szacuje upraw skoszonych.
Więcej…
 
KOLEJNA DROGA W GMINIE ŻUKOWICE ZOSTAŁA PRZEBUDOWANA
poniedziałek, 01 lipca 2019
Zakończyła się inwestycja pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg Głogowski". W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z tłucznia kamiennego o całkowitej długości 220 m i szerokości 3,5 m wraz z obustronnym poboczem utwardzonym destruktem asfaltowym.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Żukowice z Województwa Dolnośląskiego w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 22.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 58.000,00  zł.
Więcej…
 
DEKLARACJE PODATKOWE
poniedziałek, 01 lipca 2019
Do prawidłowego wyświetlania uchwał w formacie *.pdf niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Pobierz ze strony producenta - pobierz.


DEKLARACJE PODATKOWE
obowiązujące od 1 lipca 2019 roku


DT             DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1/A      ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1DL-1         DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZDL-1       ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY
                - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH  OPODATKOWANIU

ZDL-2       ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY
                - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIADN-1        DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZDN-1     ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
              - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN-IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDN-2     ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
              - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIADR-1        DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZDR-1      ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY
               - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDR-2      ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY
               - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOW-ANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA IR-1          INFORMACJA O GRUNTACH

ZIR-1        ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
               - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN- IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIR-2       ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
               - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIR-3        ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH
                - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW


IN-1         INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN-1       ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
              - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN- IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIN-2       ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
               - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIN-3       ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
               - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW


IL-1          INFORMACJA O LASACH

ZIL-1       ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH
              - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN- IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ZIL-2       ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH
              - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
ZIL-3       ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH
              - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
DEKLARACJE PODATKOWE
obowiązujące do 30 czerwca 2019 rok


______________________________________________________________
DT                     DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1/A      ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

______________________________________________________________
DL      DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

IL      INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
______________________________________________________________
DN    DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

IN     INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
______________________________________________________________
DR    DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

IR    INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGOPozostałe formularze i druki znajdują się w dziale Urząd Gminy -> Wnioski do pobrania na stornie:

http://www.bip.zukowice.pl/
 
JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ NA NAS W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI?
poniedziałek, 01 lipca 2019
Poniżej przedstawiamy informacje o systemie gospodarowania odpadami w Gminie Żukowice od 1 lipca 2019 r. Warto przeczytać, bo jest parę zmian, a mianowicie zmienia się cena, wprowadzony zostanie odbiór odpadów ulegających biodegradacji tzw. BIO oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK. Które odpady są odpadami BIO, czym jest PSZOK, co można do niego dostarczyć i kiedy poniżej.
 
CENA

Od 1 lipca br. mieszkańców naszej gminy czeka podwyżka cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 30 czerwca 2019 r. upływa termin dotychczasowej umowy z firmą GPK SUEZ Głogów Sp. z o. o. W postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta firmy GPK SUEZ Głogów, która jest o 60% wyższa od kwoty za którą dotychczas odbierano i zagospodarowywano odpady komunalne. Z przetargu z 2015 r. roczny koszt gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 532 245,60 zł, natomiast z przetargu z 2019 r. koszt ten będzie wynosił 798 465,60 zł rocznie.
Więcej…
 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NIELUBI REALIZUJE PROJEKT PRACOWANIA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH "LITERASZTUKA"
piątek, 28 czerwca 2019
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty realizowane w ramach projektu pn.: „Pracownia Działań Twórczych LiteraSztuka”.

Zajęcia składały się z dwóch spotkań podczas których uczestnicy zapoznali się z nowa technika tworzenia figur przy pomocy Powertex. Uczniowie krok po kroku uczyli się jak wykonać postać anioła.

Pierwszym etapem było stworzenie szkieletu i utwardzenie go preparatem Powertex. Kolejnym etapem był proces schnięcia. Ostatnim elementem warsztatów była praca nad przedmiotem czyli kształtowanie dzieła.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO - BUDUJEMY CHODNIK W M. KAMIONA
piątek, 28 czerwca 2019
Rozpoczęły się prace związane z budową chodnika w m. Kamiona w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Kamiona dz. nr 147, 120/9, gmina Żukowice”.

Planowana inwestycja zakłada budowę chodnika o łącznej długości 418 mb. W ten sposób stawiamy między innymi na bezpieczeństwo Naszych mieszkańców.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanym przez Gminę Żukowice środkom finansowym w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej  w wysokości 96.955,63 zł.

Koszt zadania to łączna kwota ok. 130.000,00 zł.

Wykonawcą zadania jest firma PHU WITEK Małgorzata Jurkowska z siedzibą w Głogowie.
Więcej…
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 27 czerwca 2019
Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Tak zdecydowali Radni Gminy Żukowice podczas IX sesji Rady Gminy Żukowice, która odbyła się w dniu dzisiejszym tj. 27.06.2019 r. Radni pozytywnie ocenili pracę Wójta w 2018 r. i jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
 
Dziękuję wszystkim radnym oraz sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych. Wszyscy wspólnie wykonaliśmy bardzo dobrą pracę na rzecz mieszkańców Naszej Gminy i to absolutorium jest efektem tej pracy powiedział Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn.
Więcej…
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ŻUKOWICE VII - IX 2019
środa, 26 czerwca 2019
Uprzejmie informujemy, że jest już ustalony i dostępny nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych w systemie workowym od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żukowice VII - IX  2019 r.


Więcej…
 
UWAGA ROLNICY !!! NABÓR WNIOSKÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM SUSZY
środa, 26 czerwca 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, że w związku z utrzymującą się wysoką temperaturą  i brakiem opadów deszczu przyjmowane są wnioski rolników,  którzy ponieśli straty w uprawach rolnych.

Zgodnie z „monitoringiem  suszy”  prowadzonym  przez  Instytut  Upraw,  Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach czwarty okres raportowania wykazał zagrożenia wystąpienia suszy na terenie Gminy Żukowice. Szacowane będą jedynie szkody powstałe w uprawach wskazanych w „monitoringu suszy” tj. zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe oraz truskawki.
Więcej…
 
WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020-2023
środa, 26 czerwca 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, że zgodnie z art. 165 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), w dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników. Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy, Rada Gminy Żukowice w terminie do dnia 31 października 2019 r. dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy.
Więcej…
 
RAJD ROWEROWY UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM
wtorek, 25 czerwca 2019
15 czerwca 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim wraz z rodzicami, nauczycielami oraz pod opieką druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z  Brzegu Głogowskiego i Kłody udali się na rajd rowerowy do Bytomia Odrzańskiego. Pogoda sprzyjała dobrym nastrojom i wszyscy  dzielnie pokonali dystans.

Na miejscu czekał ich spacer po malowniczym miasteczku, podczas którego mogli poznać historię Bytomia Odrzańskiego i legendę o słynnej fontannie z chłopczykiem.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 197
Top! Do góry